نقاشی، ابزاری برای درمان و ارزیابی کودکان عادی و استثنایی

کلینیک تخصصی بازی درمانی کرج

نقاشي یکی از مهم ترين و قابل توجه ترين ابزارها براي كودكان است تقريباً تمامي كودكان از زماني كه بتوانند حتي به طور ناشيانه قلم به دست بگيرند، به ترسيم در ابتدايي ترين حد آن مبادرت مي ورزند به همين سبب نقاشي براي روانشناسان از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است . نقاشی یکی از اساسی ترین و مهمترین هنرهای تجسمی است ، که عناصری چون شکل، رنگ، اندازه و نور به عنوان عناصر زیبايي شناختی به وفور در آن مشهود است و از گذشته های دور تاکنون، با تحول علم روانشناسی، در زمینه ارزیابی و درمان افراد چه کودکان و چه بزرگسالان به کار برده می شود . نقاشی کودک یک پیام است، آنچه را که او نمی تواند به لفظ درآورد، به ما انتقال می دهد و بررسی و درک « زبان » نقاشی، اطلاعات ارزنده ای در اختیار والدین، مربیان، روانشناسان و همه کسانی می گذارد که خواهان درک و دریافت راز و رمز جهان کودک هستند. کودک همه مسائل زندگی خود را به واسطه نقاشی به تجربه درمی آورد، خود را می آزماید ومن خویشتن را بنا می کند. خطوط ترسیمی، انعکاسی از دنیای هیجانی او هستند و نقاشی به تنهايی به منزله جهانی است که به موازات افزایش هوشیاری و دگرگونی های کودک، متحول می گردد .

 

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 1 شهرداری  کرج

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 2 شهرداری  کرج

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 3 شهرداری  کرج 

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 4 شهرداری  کرج 

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  مطقه 5 شهرداری  کرج 

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 6 شهرداری  کرج 

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 7 شهرداری  کرج

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 8 شهرداری  کرج

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 9 شهرداری  کرج

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 10 شهرداری  کرج

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 11 شهرداری  کرج 

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 12 شهرداری  کرج 

error: Alert: Content selection is disabled!!